MERHBA

Merhba fis-sit elettroniku ta' San Guzepp Zebbug kif ukoll tal-Banda deRohan. Merhba fis-site ta' l-Ghaqda Muzikali San Guzepp ta' Haz-Zebbug.

F'din is-site issibu informazzjoni dwar l-ghaqda Muzikali San Guzepp u l-festa li tigi iccelebrata. Issibu ukoll hafna Artikli u Stejjer Interessanti kif ukoll informazzjoni dwar dak kollu li jkun ghaddej fis-socjeta taghna ta' Haz-Zebbug.

Intom gentilment mitluba ukoll thallu l-kummenti taghkom fil-Ktieb tal-Visitaturi fejn nheggukom bix tkunu kostruttivi fil-kummenti taghkom.